Stavovi i promjene

Video interview with our fellow citizens

Semafori i nazivi ulica

U Rijeci su u veljači 2019. godine i ožujku 2020. godine zamijenjene maskice na semaforima za pješake i to na ukupno 6 pješačkih prijelaza. Muški likovi, simboli pješaka koji stoje ili prelaze zebru, postali su ženski. Rijeka je zasad jedini grad u Hrvatskoj koji je prihvatio ovu pozitivnu praksu mnogih europskih gradova. Možemo pomisliti da je ovaj čin površan i nedovoljan, ali to je jedan od brojnih mogućih načina kako osvijestiti javnost o problemu zanemarivanja ženske uloge u društvu i javnom prostoru.

Osviještena javnost značajan je čimbenik potreban za promjene stavova pojedinaca i društava.

Fotografija semafora u Rijeci
Fotografija: D. Medved

7. ožujka 2015. godine uoči Dana žena, više riječkih aktivista organiziralo je akciju Ulice ženama!. Preko noći, aktivistkinje i aktivisti su prelijepili nazive ulica novim nazivima sa ženskim imenima, njih 160. Tako se tog 8. ožujka bar na jedan dan, naš grad mogao ponositi velikim brojem ulica sa ženskim imenima.

U Rijeci postoji 647 ulica. Pregledavajući koliko je ulica nazvano po ženama, dolazimo do brojke od 26 ulica ili 4,02% od ukupnog broja ulica. Među mnogobrojnim muškim imenima nailazimo na 21 Ivana, 8 Josipa i 14 ulica koje sadrže ime Franjo ili njegove izvedenice – Fran, Frane ili Franc. Po Franji Paraviću Bobiju ime nosi park, ali i jedan prijelaz. Postoje i ulice sa nazivima Nova cesta, Prometnica Rujevica – Marinići, GSP 233 i čak tri bezimene ulice. Hoće li bar ove ulice dobiti ime po nekoj od zaslužnih žena, vidjet ćemo. Ako bi se donijela odluka da se novoimenovane ulice od sada pa nadalje nazivaju samo ženskim imenima, trebala bi nam bar dva stoljeća da dostignemo podjednak broj ‘muških’ i ‘ženskih’ ulica.

Ove je godine jedna ulica u sklopu Sveučilišnog kampusa imenovana po Vandi Ekl, povjesničarki umjetnosti koja je istražila povijesnu toponomastiku grada Rijeke i okolice i o tome objavila zbirku studija i eseja Živa baština. Bila je osoba koja je najviše znala o nazivima toponima i ulica našeg grada. Napokon je i po njoj nazvana jedna ulica – Stube dr. Vande Ekl.

Što mislite o feminizmu i ravnopravnosti spolova

Razgovarali smo sa našim sugrađan-kama/ima o feminizmu i njihovim stavovima i iskustvima. Zabilježili smo njihove zanimljive odgovore.

Kratke crtice koje nisu ušle u film

… a vrijedne su bilježenja!

Jesam li feminist? Ovisi o definiciji, svakako. Ako se to odnosi na neke pomodne izlete celebrity ličnosti i nekakve pojedine izlijeve oko hype ‘problema’ svakako nisam, ako se misli na neki vrijednosni sklop u kojem osim relevantne biologije i psihologije, ne postoje razlike muškaraca i žena, onda jesam. Pitanje jednakosti prava nema veze ni u jednom suvislom diskursu sa spolom – govori se o čovjeku, a kada sam zadnji put provjerio i jedni i drugi zadovoljavamo te kriterije bez obzira na stanje u donjem vešu, da kažem slikovito. Ne vjerujem u nikakve presudne razlike osim uobičajenih razlika između individualaca. Zapravo uopće ne volim čoporativno rodno ili slično grupiranje bilo koje vrste. Svi smo individue sa skupinom svojih karakteristika, talenata, emocija, strasti, problema… 

Kristian

Pitala me je zašto su Zvončari samo muški, a ja nisam znala od kuda krenuti s odgovorom. Pa ona ima samo 5 godina!

Marija

Moja kći nije dozvolila svom starijem bratu da pere suđe pod izlikom da je to ženski posao. Mojom intervencijom on je ipak dobio priliku iskušati se u pranju suđa. Ne znam od kuda joj takvi stavovi. Od mene ih nije dobila jer moj partner i ja vikendima dijelimo kućni posao tako da ja kuham, a on pere suđe.

Tina
Photo by. Ivan Samkov, Pexels

Ne mogu si pomoći, ali ne volim kada moja kći dobije na poklon malu peglu ili mali usisavač.

Marija

Odgoj sigurno igra svoju ulogu, a generalno trebamo odgajati informirane, kreativne i analitici sklone individue, neovisno o spolu/rodu. Dječake i djevojčice se ponekad razlikuje zbog očitih, ali i neopravdanih razloga, ima tu puno kulturnog koda i njegovog prenošenja.

Kristian

Kada sam bila na prvoj godini faksa bilo nas je 100 studenata, od toga dvije cure. Na jednom predavanju profesor je govorio o veličini kuta i zaključio – ‘Bolje da je veći, uvijek je bolje da je veći, je li tako kolegice?’ Ovaj profesor koristio je svaku priliku za ovakve seksističke ispade. Nakon prvog semestra promijenila sam fakultet.

Tina

U kampanji ‘Žene u javnom prostoru’ prikupile smo preko 500 priča i objava o iskustvima žena i seksualnom uznemiravanju u javnom prostoru. Jedna od najučestalijih riječi koje su korištene je riječ strah. Opisane situacije su rodno uvjetovane jer se događaju samo ženama.

Marinella

Nedavno je moja prijateljica zatrudnjela. Bila je zaposlena na određeno, a kad je ugovor istekao, ona je ostala bez posla i prihoda, potpuno nezaštićena.

Tihana

Vjerujem da postoje i razlike u plaćama, posebno to vrijedi za korporativni sektor, što je potpuno nepošteno i besmisleno. Nezamisliva mi je situacija da na razgovoru za posao netko daje nižu plaću osobi koja je žena samo zbog te činjenice. Nadrealno.

Kristian

Kada sam odmah nakon porodiljskog dopusta morala ići na bolovanje zbog bolesti djeteta, dobila sam 1.700 kuna naknade. Zvala sam kolegicu koja obračunava plaću i pitala kad ću dobiti drugi dio plaće. Nije bilo dobrih vijesti za mene – 1.700 kuna je bilo za cijeli mjesec.

Tina

U profesionalnom okruženju žene svakako određuje drugačija reproduktivna uloga, koja ima svoje biološke i psihološke zakonitosti. Primjera teškoća nošenja s time je nebrojeno iako se situacija popravlja većim mogućnostima porodiljskog, za očeve i majke, porastom financijske naknade, snaženjem predškolskih odgojnih ustanova i infrastrukture. Sve se to ipak odvija, ne uvijek tako brzo i jako kako bi voljeli. 

Kristian

Photo by: Andrea Piacquadio, Pexels

Kada sam odlazila na službeni put, prije puta sam uvijek sve počistila, oprala, popeglala i pripremila odjeću za cijelu obitelj za cijelo vrijeme dok sam na putu. Kada bih se vratila sa puta, ponovno me čekalo čišćenje, pranje, peglanje. A moj kolega bi samo uzeo kofer kojeg bi mu supruga pripremila.

Tina

U lektiri ne postoji žensko pismo, žensko iskustvo, a većina profesora književnosti su žene. Posljednji Stipančići se karakteriziraju kao djelo koje kritizira patrijarhalne odnose. Ali učenici taj roman tumače na način da je Lucija Stipančić gubitnica. Sve to trebalo bi mijenjati.

Marija

Unatoč pojedinim ispadima sigurno se unaprijedila pozicija odnosa prema obrazovanju žena u najrazličitijim područjima,  seksualnosti, istospolnoj ljubavi i vezama, sve to je na pragu većeg prihvaćanja nego ranije (naravno, to ne znači da će uvijek svatko sve prihvaćati). Pitanje kontracepcije, upravljanja reproduktivnim odnosima, se također unaprijedilo te je daleko liberalnije. Znam da postoji puno grupa koje agresivno nastupaju prema tim pitanjima i zalažu se za ukidanje niza sloboda, ali ne smatram ih središnjim i najvažnijim već najbučnijim pozicijama hrvatskog društva. Najbučniji nije nužno ni najpravedniji ni najpametniji, ne bih ni obraćao pažnju na mnoge od njih.

Kristian

Nakon razvoda osjetila sam distancu kod bivših prijatelja i poznanika s kojima smo se do tada družili. Za sve te ljude sam mislila da su napredni, da su za ravnopravnost, a oni su me sve više zaobilazili.
Muž moje jako dobre prijateljice tražio je od nje da se sa mnom više ne druži jer je mislio da je ja svojim primjerom nagovaram na razvod. Ostala sam zatečena količinom negative i predrasudama koje ljudi imaju prema razvedenim ženama.

Tina